Afdelingshoofd verkeerscentrale – Rijkswaterstaat – Helmond

Rijkswaterstaat

Afdelingshoofd verkeerscentrale

Rijkswaterstaat zorgt voor een veilige, duurzame en snelle verkeersdoorstroming, zowel op de weg als op het water. Een verantwoordelijke taak die 24 uur per dag doorgaat en geen dag die hetzelfde is. Word het nieuwe afdelingshoofd van het team van verkeerscentrale Zuid Nederland in Helmond en maak direct impact!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Je bent verantwoordelijk voor het lijnmanagement en de aansturing van de verkeerscentrale (VC). De VC bestaat uit de componenten staf, adviseurs verkeersmanagement (AVM), transitiemanagers resourcemanger en verkeersgeleiding. De staf, de coördinator AVM en de coördinerend wegverkeersleiders hebben ook een sterk aandeel in het stuur op de VC. De wegverkeersleiders monitoren 24/7 de weg en zijn verantwoordelijk voor de operationele afwikkeling van het verkeer.

Samen met negen andere middenmanagers en de directeur Wegverkeersmanagement draag je bij aan de kerntaken van je organisatieonderdeel Verkeer- en Watermanagement. Je bent verantwoordelijk voor het verkeersmanagement op het hoofdwegennet en het provinciale en gemeentelijke wegennet in jouw regio. Dit doe je samen met partners in een politiek bestuurlijke omgeving. Dat geef je vorm aan de hand van de netwerkdiensten met onder andere incidentmanagement, objectbediening en werk in uitvoering. Ook acteer je in het crisismanagement en bij de uitrol van CHARM, het nieuwe softwarepakket voor wegverkeersmanagement, wat bij jouw verkeerscentrale als pilot wordt uitgerold.

Dankzij je stevige persoonlijkheid ga je goed om met de vele uitdagingen die landelijk en regionaal spelen. goed. Je vertegenwoordigt de belangen van Rijkswaterstaat en haar medewerkers. Denk aan de toenemende complexiteit van verkeersstromen en de grote renovatie- en bouwopgave die Rijkswaterstaat de komende jaren heeft.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Jij zet je medewerkers graag efficiënt in. Je geeft ze de ruimte en het vertrouwen dat past bij hun trots, vakbekwaamheid en praktijkkennis. Jij ondersteunt je medewerkers met inspirerend en inclusief leiderschap. Jij biedt- kaders en coacht je medewerkers door te sturen op inhoud, ontwikkeling en mobiliteit. Daarbij spreek je hen aan en geef je respectvol feedback. Mensen laten groeien, daar hou jij van.

Hiernaast hou jij ervan om verschillende collega’s goed samen te laten werken. Zo zorg jij voor een optimale samenwerking tussen betrokken afdelingen, afdelingshoofden en de directie, gewoon door te luisteren. Ook naar buiten toe, onder meer richting andere wegbeheerders, stel je je open en transparant op. Zo zet je je in voor effectievere en veiliger processen en samenhang tussen de 6 verkeerscentrales.

Wat wij aan jou waarderen
Tactische en strategische kaders van Rijkswaterstaat vertaal je naar visie en uitvoeringslijnen voor je afdeling. Je toont eigenaarschap en met jouw houding en gedrag geef je het goede voorbeeld. Je levert verantwoordings- en stuurinformatie, jaarplannen en het meerjarenperspectief. De interne en externe omgeving beïnvloed je proactief. Je draagt de visie van je directie, afdeling, Netwerkdiensten en het gewenste imago van Rijkswaterstaat consistent uit. Verbeteringen in de uitvoerende en ondersteunende processen initieer en implementeer je. Zo werk je met je afdeling toe naar een organisatie waarin optimale effectiviteit, efficiency en veiligheid in de werkprocessen en bij de realisatie van producten en diensten voorop staan.

Lees hier meer

Deel deze vacature: