Coördinator financiële administratie – Jeij – Helmond

 • Helmond

Jeij

Bedrijfsomschrijving

Wij zijn, al zeggen we het zelf, een warme groepmensen om voor en mee te werken. We zien jouw talenten én waarderendie. We geven jou het vertrouwen en de vrijheid om, vanuit jouwprofessionaliteit, je eigen keuzes te maken en je werk zo in tedelen als jij dat wilt.

Een goede balans in werken privé vinden wij net zo belangrijk als jij. Sterker nog: wedenken graag met je mee over hoe je beter in je werk en in je velkunt zitten. Sporten of een andere hobby die je energie geeft, eencursus mindfulness of een interessante studie die je altijd al hebtwillen doen? Leuk! Doen!

Bij SMO kun je heel veelverschillende kanten van sociaal werk ontdekken. Nieuwsgierig naarhoe het achter de schermen is bij onze verschillende locaties?Bekijkdan dit filmpje!

Functieomschrijving

SMO Helmond is het laatste jaar sterk inontwikkeling. Ook binnen het team financiële administratie staan weniet stil en worden stappen gezet als het gaat over o.a.rapportages en analyses. Daarnaast lopen er een aantal hele leukeprojecten waar jij een rol in gaatspelen.

 • In deze uitdagende rol gevenwe je graag de verantwoordelijkheid voor het aansturen van ons teamfinanciën, dat bestaat uit 4 collega’s die zich dagelijks inzettenvoor de financiële administratie van SMO;
 • Samenmet jouw team zorg je ervoor dat de bedrijfs- en financiëlegegevens juist en volledig gegenereerd en geanalyseerd kunnenworden. Dit door middel van een nauwkeurige en foutlozeadministratie;
 • Met jouw kennis van financiëlegegevens en rapportages zorg je dat de implementatie van het nieuwefinanciële en HR systeem snel en goed geregeldwordt;
 • Tevens ondersteun je in zowelfinanciële- als in business controllingvraagstukken;
 • Je verzorgt alle communicatie metde gemeente en met de accountant, ook in verband met het begeleidenvan de accountantscontrole;
 • Ook krijg je deverantwoordelijkheid over een aantal terugkerende taken die verbandhouden met de maand- en periodieke afsluiting enverslaglegging;
 • Je laat je meerwaarde zien doorop een slimme manier gebruik te maken van alle data die weregistreren. Denk aan rapportages opstellen en analyseren dieaansluiten bij actuele issues in ons bedrijf. Hiermee kunnen wij –op basis van de feiten die jij inzichtelijk weet te maken – dejuiste beslissingen nemen;
 • Ook zie jijmogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures van definanciële en administratieveorganisatie;
 • Daarnaast beheer jij onzeverzekeringsportefeuille en bewaak je de financiëleliquiditeitspositie van de organisatie en definancieringsstromen.

Functie-eisen

Jevindt het fijn om een verantwoordelijke rol te nemen als leider diehet team op een natuurlijke, coachende wijze stimuleert om hetbeste van zichzelf te laten zien.

 • Jijbent een kei in het verzamelen van gegevens voor het opstellen vande begroting, jaarrekening en periodieke financiëleoverzichten;
 • Je kennis en ervaring metAFAS;
 • Het is een pre als je eerder gewerkt hebtin een soortgelijke organisatie en als je affiniteit hebt met onzedienstverlening;
 • Jij hebt een (bijna) afgerondehbo-opleiding in de richting Bedrijfseconomie, Finance &control of Accountancy.

Arbeidsvoorwaarden

Allereerst bieden we je een warme groep mensen omvoor en mee te werken en is SMO een fijne organisatie, waarbij jouwtalenten worden gezien éngewaardeerd.

 • Een bruto maandsalarisvan €3.552,- tot €5.512,- op basis van 36 uur, volgens schaal 9 vande cao Sociaal Werk (peildatum 1-7-2024);
 • EenIndividueel keuze budget (IKB) dat onder andere bestaat uit 8%vakantietoeslag en 8,3%eindejaarsuitkering;
 • Een maandelijksloopbaanbudget van 1,5% van je salaris;
 • Extravakantiedagen (vitaliteitsuren) afhankelijk van je leeftijd (vanaf30 jaar!);
 • Regelmatig supergezellige uitjes,georganiseerd door onze eigenfeestcommissie.

Om bij ons aan deslag te gaan heb je een VOG nodig. De kosten hiervan vergoedenwij.

Lees hier meer

Deel deze vacature: