Docent Nederlands – 2de graad – 1,0 fte in Helmond – OMO SG Helmond – Vakcollege – Helmond

  • Helmond

OMO SG Helmond - Vakcollege

Docent Nederlands – 2de graad – 1,0 FTE – regulier

Graad:de graad

LB, salariëring conform cao VO – deel I
Omvang:,0 FTE
tijdelijk met uitzicht op een vaste aanstelling
schooljaar

Profiel van de school

Vakcollege Helmond is een vmbo school voor vmbo-basis en -kader leerlingen. De school telt ongeveer 550 leerlingen en 80 medewerkers. Het Vakcollege biedt leerlingen vanaf het begin een sterk beroepsgerichte opleiding (techniek, economie & ondernemen en zorg & welzijn) om hen voor te bereiden op het vervolgonderwijs en hun functioneren in de maatschappij.

Wat ga je doen?

Als docent Nederlands ga je lessen verzorgen aan onze leerlingen van basis en/of kader. Je werkt nauw samen met de sectie die continu op zoek is naar vernieuwing en verbetering van het onderwijs.

Functie-eisen

Binnen OMO Scholengroep Helmond, waar Vakcollege Helmond deel van uitmaakt, draagt iedere medewerker vanuit de kernwaarden bij aan het (pedagogische) klimaat binnen de school en daarmee aan de positieve ontwikkeling van onze leerlingen én collega’s. Daarnaast vragen wij het volgende:
• een tweedegraads bevoegdheid of een pabo bevoegdheid en de bereidheid een opscholingstraject te volgen;
• in staat zijn om een stimulerende werkomgeving te creëren en kennis en vaardigheden over te dragen aan leerlingen;
• affiniteit met de doelgroep;
• een bijdrage kunnen leveren aan zowel de vaklessen als vakoverstijgend onderwijs.

Wat bieden wij?

  • Een uitdagende werkomgeving in een collegiale sfeer;
  • een sectie die vooruitstrevend is in zijn vakgebied;
  • benoeming in docentschaal LB

Interesse?

Solliciteren is uitsluitend mogelijk via het OMO sollicitatieportaal. Om te solliciteren klik je op de knop ‘Solliciteren’ en volg je de instructies op de pagina. Je kunt reageren tot en met 7 juni 2023.
Indien er geschikte kandidaten reageren wordt de vacature vroegtijdig gesloten.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Liesette van Hoek (Personeelszaken). Zij is te bereiken per e-mail op of op telefoonnummer 0492 –.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over het Vakcollege
Vakcollege Helmond is een school voor vmbo-basis en -kader leerlingen. Vakcollege Helmond biedt ongeacht talent en sociale achtergrond door middel van goed onderwijs en begeleiding een goede voorbereiding op vervolgonderwijs en – in het verlengde daarvan – voor het functioneren in de maatschappij. Wij bieden onderwijs met overtuiging, waarbij goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen centraal staan.

Onze basis: breed, gevarieerd en aantrekkelijk onderwijs, goede begeleiding en een fijne schooltijd. Maar ook leren van en met elkaar, vanuit een waarderend perspectief. Niet voor niets is de slogan van ons schoolplan: het beste voor jezelf én elkaar. Dit plan kun je vinden op onze website, .

Daarbij stelt het Vakcollege Helmond de volgende zaken centraal

  • 21e -eeuwse vaardigheden;
  • ontwikkeling van leerling tot (wereld)burger;
  • We investeren in samen leven. Belangrijke thema’s zijn voor ons verdraagzaamheid, burgerschap, diversiteit, duurzaamheid en vitaliteit
  • We werken aan aantrekkelijk, innovatief en sterk techniek onderwijs
  • We toetsen om van te leren, niet om af te rekenen

Op Vakcollege Helmond wordt vanaf leerjaar 1 een keuze gemaakt voor een van de drie richtingen: Techniek, Zorg & Welzijn of Economie & Ondernemen. Leerlingen hebben naast algemeen vormende vakken direct veel praktijkvakken. Naarmate de opleiding vordert, neemt het aantal praktijkuren toe van zes naar dertien uur per week. Na leerjaar 2 kan de leerling nog wisselen van richting. In het derde en vierde leerjaar wordt ook een stageperiode aangeboden aan de leerlingen.

Er is op school veel aandacht voor hoe je omgaat met elkaar, hoe je samenwerkt en hoe je conflicten oplost. Dat gebeurt in speciale lessen en projectweken waarin veel aandacht is voor actuele maatschappelijke onderwerpen.

Vakcollege Helmond biedt naast het reguliere onderwijs voor leerlingen ook een aantal arrangementen aan. Dit zijn klassen waarin leerlingen gedurende een of twee jaar regulier onderwijs volgen waarbij de begeleiding van de mentor sterk geïntensiveerd is. Het doel is na die periode de leerling door te laten stromen naar een reguliere klas. Nieuw is ook onze Oriëntatieklas; leerlingen kunnen hier ontdekken of ze een vervolg willen op onze kader-opleiding of elders op vmbo-t (de mavo).

Het Vakcollege vormt samen met het Carolus Borromeus College, Praktijkschool Helmond en het Dr. Knippenbergcollege OMO Scholengroep Helmond. Deze scholengroep valt onder het bestuur van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: