Ergotherapeut Revalidatie – Matchpartner Werving en Selectie – Helmond

  • Helmond

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Groeiende organisatie binnen de revalidatie. Alsmedewerker ben je nauw betrokken bij de multidisciplinaire inzetvan collega zorgprofessionals, kwaliteitsverbetering en acquisitie.Een goede werkomgeving voor iemand die graag verder wil groeien ende beste zorg wil bieden aancliënten. 

Bedrijfscultuur

Eenondernemend team met verbondenheid, zowel vakinhoudelijk als opbeleidsniveau. Je bent samen werkzaam ineen multidisciplinaire setting binnen een organisatie met eenontwikkelde visie. 

Functieomschrijving

Als Ergotherapeut Revalidatie (16-24 upw) werkje binnen een gespecialiseerd revalidatiecentrum met eenmultidisciplinair team.

Vanuit jouw expertiseals ergotherapeut adviseer en train je cliënten omzelfstandigheid te bevorderen. Soms zijn er hulpmiddelen nodigdie ingezet moeten worden. Daarnaast word je als ergotherapeutgestimuleerd om systemisch te werken, zoals naasten betrekken bijinstructies. 

De focus ligt op wat iemandnog wel kan en welke ondersteuning hierbij nodig is. Hetmultidisciplinaire team bestaat naast ergotherapeuten ook uitpsychologen, fysiotherapeuten en medischspecialisten. 

Verder bestaat jouw werkuit: 

  • Het onderzoeken,adviseren en behandelen van cliënten uit eenrevalidatietraject; 
  • Bevorderen vankwaliteit, de kwantiteit en de voortgang van het eigen werk ende samenwerking daarin met andere disciplines;
  • Het vastleggen van gegevens, dossiervorming en overdrachtwanneer noodzakelijk; 
  • Het op peil houdenvan de eigen professionele en functionele deskundigheid;

Functie-eisen

Voordeze functie is het van belang dat je beschikt over een afgerondeHBO opleiding Ergotherapie. Eventueel aangevuld met een specialismebinnen dit vakgebied. En verder: 

  • Je staat ingeschreven in het kwaliteitsregisterParamedici; 
  • Je bent maatschappelijkbetrokken en oplossingsgericht;
  • Je bentnieuwsgierig, gedreven en enthousiast en werkt graag met anderensamen;
  • Ontwikkelingen binnen jouw vakgebiedvolg je op de voet. 

Voor dezefunctie is het van belang dat je beschikt over een rijbewijs B eneigen vervoer. 

Arbeidsvoorwaarden
Jekrijgt een marktcomfort salaris met de mogelijkheid hierin samenmet de organisatie te groeien. Er zijn volop interne mogelijkhedenom d.m.v. opleidingen en cursussen persoonlijke en professionelegroei te realiseren.

Lees hier meer

Deel deze vacature: