Magazijn medewerker EPT – Olympia – Helmond

 • Helmond

Olympia

Bedrijfsomschrijving

Schneider Electric hanteert twee belangrijkeprincipes. Ten eerste, “Als het niet veilig kan worden gedaan, doehet dan niet.” Deze leus benadrukt hun sterke toewijding aanveiligheid. Zorg ervoor dat je veiligheidsschoenen en eenveiligheidsbril draagt terwijl je je voorbereidt op hetwerk.

Ten tweede hecht Schneider Electric veelwaarde aan milieubewustzijn en is erkend als de meestmilieuvriendelijke organisatie in Nederland. Door bij SchneiderElectric te werken, draag je bij aan een groenerewereld.

Bij Schneider Electric word je hartelijkverwelkomd in het team, waar je wordt gewaardeerd om je uniekeidentiteit. Leer je collega’s kennen en word een gewaardeerd lidvan de Schneider Electric-familie.

Functieomschrijving

Als magazijnmedewerker bij Schneider Electric begintje dag met een teamvergadering op de werkvloer. Tijdens dezevergadering zal de teamleider de prestaties van de vorige dagbespreken en gebieden benadrukken die extra aandacht nodig hebbenvoor de huidige dag.

Je belangrijkste doel is omklanttevredenheid te waarborgen door bestellingen nauwkeurig uit tevoeren. Dit houdt in dat je de leveringen correct voorbereidt. Metbehulp van je EPT haal je eerst je eerste pallet op. Je inspecteertdeze om te controleren of er niets ontbreekt en dat er geenbeschadigingen zijn. Eenmaal gecontroleerd, verzegel je de palletmet plastic en maak je deze gereed voor hetladen.

Elke dag omvat het verwerken van velepallets, maar zodra je dienst eindigt, is het tijd om naar huis tegaan en te ontspannen. Weer een dag voltooid, bijdragend aanklanttevredenheid als logistiek professional!

Functie-eisen

Benjij de kandidaat die we zoeken?

 • Ben jebeschikbaar voor een langdurigeverbintenis? 
 • Heb je ervaring in delogistiek? 
 • Heb je eerder met een EPTgewerkt? 
 • Kun je fulltime werken, metdiensten van 6:00 uur tot 15:00 uur of van 15:00 uur totmiddernacht? 
 • Woon je in de buurt vanHelmond, Weert, Venray, of Eindhoven? 
 • Hebje je eigen veiligheidsschoenen? Wij zorgen voor de rest van jewerkkleding.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je de kans om voor een geweldige werkgeverte werken:

 • Werk 40 uur perweek.
 • Ontwikkel jezelf door certificaten tebehalen die je aan je CV kunttoevoegen.
 • Verdien geweldige bonussen doorvrienden of familieleden aan te brengen en door het magazijn schoonte houden.
 • Een goed uurloon van €14,43 per uurals magazijnmedewerker, inclusief ploegentoeslag. Ook ontvang jereiskostenvergoeding als je meer dan 5 kmreist.
 • Vrije dagen na overleg met jeteamleider.
 • Kansen op een vast contract bijSchneider Electric.
 • Vakantiegeldpercentage datin juni wordt uitbetaald.

Lees hier meer

Deel deze vacature: