Schoolleider Vrije School Peelland – Stichting Pallas via Rieken & Oomen – Helmond

  • Helmond

Stichting Pallas via Rieken & Oomen

Voor Vrije School Peelland in Helmond zijn wij op zoek naar een inspirerende en verbindende schoolleider. Een boegbeeld die de school breder op de kaart zet en een prettig klimaat weet te creëren voor leerlingen, medewerkers en ouders. Organisatieomschrijving Vrije School Peelland in Helmond is een school voor basisonderwijs die zich kenmerkt door een toegankelijke en open sfeer waar leerlingen, medewerkers en ouders zich snel welkom voelen. Leerkrachten zetten zich in met hart en ziel en zijn trots op het pedagogisch klimaat van de school. Vrije School Peelland telt ongeveer 190 leerlingen en maakt onderdeel uit van de stichting Pallas. Vrije School Peelland wil dat elk kind zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitie, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Vrijeschoolonderwijs daagt leraren en leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. Uitdaging en inspiratie zijn daarbij kernbegrippen. Zo groeien kinderen uit tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven. Die hun eigen plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving. De onderwijskundige en pedagogische visie is zichtbaar in de hele school. De school staat in de wijk Binderen, een mooie plek die zijn eigen historische, culturele waarde heeft in Helmond, aan de rand van natuurgebied de Bundertjes, op 10 minuten loopafstand van het centrum van de stad. Het ruime gebouw uit de vijftiger jaren is uitgebreid met drie lokalen, een peuterafdeling en een aula, die een ontmoetingsplaats is voor kinderen, leraren en ouders. Vanwege het vertrek van de huidige schoolleider is Vrije School Peelland op zoek naar een: Verbindende en toegankelijke schoolleider Helmond, 0.8 fte De schoolleider Jij, als nieuwe schoolleider, weet samen met het team de langetermijnvisie en de school te ontwikkelen. Je bent in staat om een heldere gezamenlijke visie te formuleren, anderen daar enthousiast voor te maken en regie te houden op de ingeslagen koers. Je geeft op transparante wijze en vanuit vertrouwen leiding aan de medewerkers. Je inspireert het team, bent toegankelijk en zichtbaar in de school en daarbuiten. Je bent mensgericht en verbindend, maar ook in staat mensen aan te spreken en aan afspraken te houden. Indien de situatie daarom vraagt, ben je in staat om daadkrachtig te handelen. Je bent het boegbeeld van de school en weet met jouw verbindende kwaliteiten een veilig en prettig klimaat te creëren voor leerlingen, medewerkers en ouders. Je bouwt aan duurzame relaties met de omgeving en weet met jouw communicatieve vaardigheden, energie en doortastendheid de school breed op de kaart te zetten. Jij, als schoolleider: Bent integraal verantwoordelijk voor de overall aansturing en ontwikkeling van de school. Profileert de school naar buiten en bent aanspreekbaar voor leerlingen en ouders en andere belanghebbenden van de school. Draagt bij aan de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het brede, bovenschoolse schoolbeleid.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: