Gedragskundige zzp – BKV – Helmond

BKV

Gedragskundige zzp

Reageer op vacature Jouw nieuwe baan

Als interim gedragsdeskundige ben jij verantwoordelijk voor het onderzoeken, diagnosticeren, begeleiden en behandelen van mensen met (een vermoeden van) een verstandelijke beperking en bijkomende psychische, gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Je geeft advies en consulteert naasten en betrokken zorgverleners over de omgang met de cliënt. Je levert maatwerk door de wensen, omstandigheden en (on)mogelijkheden van de cliënten te onderzoeken, zodat je hen effectief ondersteunt. In de rol van regiebehandelaar neem je een coördinerende functie op je, wat bijdraagt aan het versterken van de weerbaarheid van kwetsbare mensen.

Zelfstandig voer je diagnostiek uit en stel je een behandelplan op dat aansluit op het multidisciplinaire plan. Je voorziet cliënten en indien nodig hun familie van informatie, voorlichting en (ongevraagd) advies over de behandeling, behandelingsmogelijkheden en andere relevante zaken.

Binnen het multidisciplinaire team neem jij de leiding in het bepalen van de te nemen stappen. Je coördineert de samenwerking tussen de cliënt en het behandel- en begeleidingsteam, waarbij je zorgt voor juiste afstemming. Zowel in de thuissituatie als op de woon- en dagbestedingslocaties bied je gerichte ondersteuning en behandeling aan cliënten en hun systeem, gebruikmakend van passende methodieken. Je brengt de hulpvragen van cliënten in kaart en speelt proactief in op de mogelijkheden en kansen die zich voordoen.

Lees hier meer

Deel deze vacature: