Psychiater, Acute Psychiatrie (HIC) – GGZ Oost Brabant – Helmond

GGZ Oost Brabant

* Ook met ZZP-ers komen wij graag in contact! *

Welkom bij onze specialistische GGZ, regio Helmond Peelland, onderdeel van de GGZ Oost Brabant. 

Wij bieden een breed scala aan specialistische psychiatrische en psychotherapeutische behandelingen vanuit de afdeling High Intensive Care (HIC), Intensive Home Treatment (IHT), de ouderenkliniek, kliniek eetstoornissen, de ambulante poliklinieken voor ouderenpsychiatrie, dwang- en stemmingsstoornissen (ADS), persoonlijkheids-, en trauma gerelateerde stoornissen, FACT-teams en verschillende vormen van deeltijdbehandeling.

Als psychiater op de HIC krijg je energie van de dynamiek en uitdaging die de acute psychiatrie je biedt. Je verricht psychiatrische diagnostiek in een multidisciplinair team en voert behandelingen uit conform de richtlijnen van je beroepsgroep. Daarbij maak je gebruik van de binnen GGZ Oost Brabant ontwikkelde zorgpaden. Vanzelfsprekend ben je verantwoordelijk voor de medisch-psychiatrische zorg voor de cliënten en ben je een zichtbaar aanspreekpunt en sparringpartner voor zowel je directe collega’s als zorgprofessionals buiten de afdeling. Je behartigt de belangen van jouw cliënten en werkt nauw samen met hun familie en naasten, samenwerkingspartners en neemt deel aan de 7×24-uurs crisisdienst van GGZ Oost Brabant. 

Jij bent een echte verbindende schakel binnen het multidisciplinaire team. Op de HIC in Helmond werkt een vaste verpleegkundig specialist en maatschappelijk werker, daarnaast is het een opleidingsplek voor AIOS uit de A-opleiding, maar ook voor huisartsen in opleiding en coassistenten. Als psychiater lever je een belangrijke bijdrage aan het verder professionaliseren van de HIC, met 18 bedden, en de doorontwikkeling van de acute zorgketen, in samenwerking met het IHT en FACT. 

Deze mooie functie is ook te combineren met werkzaamheden bij team IHT, waarbij je deels ook in de waarneming betrokken bent. Doel is waar mogelijk, en in samenwerking met anderen, vanuit de mogelijkheden van opschaling en afschaling, opnamevoorkomend/opnameverkortend te werken. Daarbij word je omringd door een vakkundig verpleegkundig- team en behandelteam. Je bent dan ook altijd op zoek naar verbetermogelijkheden in de kwaliteit van zorg waarbij je de collega’s uitdaagt te participeren in ontwikkelingen en innovaties. Hierbij onderhoud je ook actief contact met de Medische Staf.

Tot slot participeer je in samenwerkingsverbanden met ketenpartners in de regio en neem je deel aan de 7×24-uurs crisisdienst van GGZ Oost Brabant.

Jouw ontwikkeling

Binnen GGZ Oost Brabant kun jij je als psychiater ontwikkelen door:
-In een van de programmaraden te werken aan innovatieve en ‘state of the art’ kwaliteit van zorg.
-Mee te doen aan projecten om de organisatie van de zorg te verbeteren.
-Te participeren in een van onze zes onderzoekslijnen of de Medische Staf.
-Managementtaken op je te nemen en daar ook scholing in te volgen.
-Te participeren in onze goed georganiseerde IFMS-cyclus, de begeleide intervisie binnen de vakgroep, referaatmiddagen en de opleidingsbijeenkomsten.

Daarnaast bieden wij een omgeving waarin het gezond en met plezier werken is door: een prettig werkend EPD dat voortdurend wordt doorontwikkeld, een goed functionerend en ondersteunend secretariaat, heldere en korte organisatielijnen, innovatiegerichtheid met zes onderzoekslijnen, een sterke medische staf, ruime mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen in je vakgebied, een goed georganiseerde opleidingscultuur, ruimte voor intervisie, een extra ruime vergoeding voor de crisisdiensten (boven CAO), een prettige cultuur waarin collega’s graag voor elkaar klaar staan en een actieve personeelsvereniging.

Daar hoort ook een goed aanbod bij: Wij doen je graag een voorstel dat recht doet aan je werkervaring conform de AMS-regeling van de CAO GGZ (min. € 6.050,- en max. € 10.376,-). Wij waarderen jouw bijdrage aan de crisisdienst met een extra ruime toelage, bovenop de CAO regeling.

Voor meer informatie kun je bellen met Jacqueline van Vlerken, zorgmanager, 088-8461406 of Elisa Combé, directeur behandelzaken bereikbaar via 088-8461413 of @.
Of bel, mail of WhatsApp Charlotte Magielse, Corporate Recruiter, bereikbaar via telefoonnummer 06-39802465.

Voor meer informatie ga je naar:

Lees hier meer

Deel deze vacature: