Talent Sourcer (Parttime/Fulltime) – Jeij – Helmond

 • Helmond

Jeij

Bedrijfsomschrijving

Als je bij ons aan de slag gaat zal je de uitdagingvan talent sourcer ervaren als een afwisselende en ondernemendefunctie, in een hecht team met volop ruimte voor jouw inbreng enexpertise. We zien dat collega’s voor ons kiezenomdat:

 • We werken bij een succesvolbedrijf met een professionele en persoonlijke werksfeer. Jeij isonderdeel van Driessen Groep en we zijn al vijf jaar op rijbekroond met het keurmerk van beste werkgever (World-ClassWorkplace)! Ons team geeft werkgeluk een dikke9!
 • Wij zijn een klein, hecht team dat verdeeldis over de locaties Helmond, Breda en Bussum. Regelmatig hebben weteamdagen om met elkaar in verbinding te blijven. Maar ook vanuitde Driessen Groep hebben we vele Clubhuizen waaraan je kuntdeelnemen.
 • Onze cultuur kenmerkt zich doorenthousiaste collega’s, een fijne werkomgeving, ruimte voorpersoonlijke ontwikkeling en een goedesfeer.

Functieomschrijving

Jij bent de start van de duurzame match bij onzeopdrachtgevers in de publieke sector. Als talent sourcer leg jijhet eerste contactmoment met de kandidaat waarmee jij eenpotentiële match ziet. Samen met de werving & selectie adviseurbepaal je een aantal criteria en daardoor kun jij de juistekandidaten selecteren voor vacatures enopdrachtgevers.

Jij verdiept je in de doelgroepzodat je weet op welke platformen ze actief zijn en wat zebelangrijk vinden (in een nieuwe baan). Vervolgens vind jij op dezeplatformen de juiste kandidaten voor onze vacatures en kom je incontact met berichten die uitnodigen om tereageren.

De taken van een talent sourcer op eenrijtje:

 • Je bepaalt samen met dewerving & selectie adviseur het zoekprofiel. Waar moet dekandidaat allemaal aan voldoen?
 • Uitvoeren vaneen doelgroep analyse om te achterhalen waar de kandidaten tevinden zijn.
 • Jouw hoofdtaak is het searchen ensourcen van kandidaten die passen bij onze opdrachtgevers in deoverheid, onderwijs, zorg en cultuur.
 • Sparrenmet de werving & selectie adviseurs over lopende vacatures enhet delen van feedback uit dearbeidsmarkt.

Functie-eisen

 • Je bent voor ons de ideale kandidaat alsje mbo4/hbo werk- en denkniveau hebt en al ervaring hebt alsrecruiter, intercedent of talent sourcer.
 • Jeweet zelfstandig manieren te bedenken om online met de juistetalenten in contact te komen in een steeds schaarser wordendemarkt.
 • Je bent creatief in het schrijven vanberichten aan potentiële kandidaten.
 • Je hechtwaarde aan gezamenlijke teamdoelstellingen en geeft niet zomaar opwanneer resultaat uitblijft.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een uitdagende functie voor 24 tot 40 uuren een salaris van €2.244,- tot €3082,- bruto per maand op fulltimebasis (40 uur).
 • Goede secundairearbeidsvoorwaarden zoals een vaste 13e maand en een vastethuiswerk- en reiskostenvergoeding.
 • Je krijgtruim 28 vakantiedagen op fulltime basis.
 • Jekrijgt de juiste faciliteiten om je werk uit te voeren, zoals eenlaptop en iPhone van de zaak.
 • Een goedepensioenregeling, waarvan twee-derde door Jeij wordtbetaald.
 • Veel vrijheid om je werk te doen,waaronder flexibele werktijden. Je standplaats is onze locatie inHelmond, maar gedeeltelijk thuiswerken behoort tot demogelijkheden.
 • We starten met een jaarcontract,met uitzicht op een vastcontract.

Lees hier meer

Deel deze vacature: